Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน 2562 ♦♦♦
 
วันที่ 29 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน 2562
 
วันที่ 23 เมษายน 2562
 
วันที่ 22 เมษายน 2562
วันที่ 18 เมษายน 2562
วันที่ 11 เมษายน 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822