Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์ รายการ"เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก"

 
 
 
ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีหนังสือเรียนเชิญทุกท่านมาถือป้ายจังหวัดนำทัพนักกีฬาฟุตบอลยุวชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่านนั้น
นอกจากจะสร้างขวัญกำลังใจให้ลูกหลานของท่านแล้วยังสอดคล้องกับโครงการเจ้าหนูท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก
ที่จัดขึ้นมามิเพียงเพื่อให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดหรือเพื่อสุขภาพแข็งแรงเหมือนที่ชอบเอามาอ้างกัน 
ฟุตบอลไม่ใช่เป็นการวิ่งเล่นสนุกๆอยากให้ทุกท่านเข้ามาสัมผ้ส จะได้รู้ว่ามันคือชีวิต
และความหวังความฝันของเด็กๆอีกหลายล้านคนทั่วประเทศไทย
ที่เหนือกว่านั้นหากกีฬาฟุตบอลได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว
มันจะเกิดเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นนักเตะ เป็นผู้ฝึกสอน เป็นครูพลศึกษา เป็นผู้ตัดสิน ฯลฯ เหมือนทนายความ ทหาร ตำรวจ หมอ นายอำเภอ
หรืออีกหลากหลายอาชีพ แล้วความเจริญเหล่านั้นจะกลับสู่จังหวัดของท่านเอง ถือเป็นการสะท้อนความเอาใจใส่ รักสมานสามัคคีของคน
ในจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย อย่าให้พวกเค้าต้องทิ้งความฝันไว้กลางทาง
เพราะความมุ่งมั่นของพวกเค้าจะสูญเปล่า
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822