Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

 
 
 
 
 
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มได้ที่
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822