Get Adobe Flash player

ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2562

sportsummer2019 1
ขอเชิญชวนน้องหนูๆ เยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปี เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 โดยมีกีฬาให้เลือกสรรหลากหลายชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน, ยูโด และเทควันโด 
เริ่มรับสมัคร 18 ก.พ. - 22 มี.ค. 62
สมัครได้ที่ กองการศึกษาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เว้นวันหยุดราชการ
รับสมัคร ฟรี รับจำนวนจำกัด

►► ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ◄◄

เอกสารการสมัคร : สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
***หากต้องการสมัคร 2 ประเภท ให้เตรียมเอกสาร 2 ชุด
สอบถามเพิ่มเติม โทร.08-7926-9872

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822