Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคู่สมรสร่วมกิจกรรม จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคู่สมรสร่วงกิจกรรม จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562
 
วันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822