Get Adobe Flash player

สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สูจิบัตร
การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “อบจ.ลพบุรี คัพ ” ครั้งที่ 3
ประจำปี 2562
 
      ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น
      เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรมการแข่งขัน และมีนักฟุตบอลหลายทีมในรุ่นอายุ 18 ปี ติดสอบในวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้จัดทำโปรแกรมการแข่งขันใหม่ ตามฉบับที่แก้ไขนี้ และขออภัยทุกทีมมา ณ โอกาสนี้
นายพจน์ แก้วสวรรค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวํฒนธรรม

>>> เอกสารรายละเอียดการแข่งขัน แก้ไขวันที่ 23 ม.ค.62 <<<

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะวันเสาร์ –วันอาทิตย์ )
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย),  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)  และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย)

loppaocup2019 3

 


กองการศึกษาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โทร 0-3642-2310

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822