Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม 2562 ♦♦♦
 
 
วันที่ 14 มกราคม 2562
 
วันที่ 11 มกราคม 2562
 
วันที่ 10 มกราคม 2562
 
 
วันที่ 9 มกราคม 2562
 
 
 
วันที่ 3 มกราคม 2562
 
วันที่ 2 มกราคม 2562
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822