Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน มกราคม 2562 ♦♦♦
 
วันที่ 31 มกราคม 25623
 
วันที่ 30 มกราคม 25623
 
วันที่ 29 มกราคม 25623
 
วันที่ 28 มกราคม 25623
 
 
วันที่ 24 มกราคม 2562
 
วันที่ 22 มกราคม 2562
 
 
 
วันที่ 14 มกราคม 2562
 
วันที่ 11 มกราคม 2562
 
วันที่ 10 มกราคม 2562
 
 
วันที่ 9 มกราคม 2562
 
 
 
วันที่ 3 มกราคม 2562
 
วันที่ 2 มกราคม 2562
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822