Get Adobe Flash player

ประกาศเชิญชวน เดือน ธันวาคม 2561

ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา 

เดือน ธันวาคม 2561

auction

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

► ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม ต้นไม้ และสนามหญ้า ตลอดจนรักษาความสะอาดภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

► ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

► ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

► ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0026 บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

 

 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822