Get Adobe Flash player

เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

สุชาติ ชวางกูร เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ 
จังหวัดลพบุรีหรือเมืองละโว้ในอดีต เป็นเมืองที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัติย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรี เมื่อปี 2209
โดยได้รับอิทธิพลรูปแบบโครงการสร้างสถาปัตยกรรมจากประเทศฝรั่งเศษและอิหร่าน ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบไทย พระราชวังแห่งนี้จึงได้เชื่อว่าเป็น
“แวรซายน์แห่งเมืองลพบุรี” ต่อมาในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระตอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระราชวังเมืองลพบุรี และพระราชทานนามว่า
“พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้เกิดรูปแบบการนำเสนอด้านการท่องเที่ยวอีกมิติหนึ่งที่สามารถสร้างความแปลกใหม่ในการเที่ยวชมโบราณสถาณอีกทั้งยังสร้างความเพลิดเพลินความน่าสนใจ อันจะ
เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวซึ่งจะ
ส่งผลดีในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดทำโครงการเที่ยวชมวังฟังดนตรีเมืองพระนารายณ์ขึ้น
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกล่าวกับผู้สื่อข่าววานรนิวส์ว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ
สำนักศิลปากรที่ 4 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี(ททท.ลพบุรี)
และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดงานเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมคุณค่าโบราณสถานและมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี
และเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานเที่ยวชมวัง ฟังดรตรี เมืองพระนารายณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพบการแสดงจากกลุ่มศิลปิน ได้แก่ เงาเสียงเบิร์ด ธงไชย, ตูน บอดี้แสลม จินตหรา พูนลาภ ฯลฯ
และที่สำคัญพบการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง คุณสุชาติ ชวางกูร เจ้าของเสียงเพลงใจรัก, เพลงดั่งเม็ดทราย และอีกหลายบทเพลงที่ท่านชื่นชอบ
และพบการออกร้านแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กว่า20 ร้านค้า เช่น อาหารไทย ขนมไทย น้ำสมุนไพร เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ
กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี งานนี้ชมฟรี
 
 
 
 
 
XXX123456789

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822