Get Adobe Flash player

อวยพรวันคล้ายวันเกิด วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ให้กับนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 14 ธันวาคม 2561
หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด วันที่ 15 ธันวาคม 2561 (ล่วงหน้า)
ให้กับนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ณ ชั้น 3 ตึกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822