Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกัน มอบไข่ไก่ จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ฟอง

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ร่วมกับ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมกัน มอบไข่ไก่ จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ฟอง ให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองลพบุรี โดยบรรยากาศในการมอบเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822