Get Adobe Flash player

พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต (MOU)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
,จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
ภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต (MOU)
ร่วมกันทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่างๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822