Get Adobe Flash player

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

ด้วยจังหวัดลพบุรีแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 
เวลา 08.00 น. มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี อย่างพร้อมเพียง

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822