Get Adobe Flash player

พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2561 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และโดมด้านข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ในเวลา 07.00 น. มีพิธี ตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อย่างพร้อมเพียง

 

 

 

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822