Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2561

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ♦♦♦
วันที่ 7 ธันวาคม 2561
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2561

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822