Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมทดสอบสินค้าด้านท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ณ สบายดีคาเฟ่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ร่วมกิจกรรมทดสอบสินค้าด้านท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
ณ สบายดีคาเฟ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนา

และคณะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมทดสอบสินค้าด้านท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานลพบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการและสื่อมวลชน

เพื่อทดสอบสินค้าด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานของ ททท.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท พร้อมกับแนะนำ นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี (ท่านใหม่)

โดยร่วมกิจกรรม ณ สบายดีคาเฟ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822