Get Adobe Flash player

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2561

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2561 
ณ บริเวณ วงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ณ บริเวณ วงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานและเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดแบบย้อนยุคสมัยจอมฟล ป.พิบูลสงคราม เพื่อจำลองบรรยากาศแบบย้อนยุคฯอีกด้วย

 

 

 

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822