Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม

ด้วยฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้จัดทำแผ่นพับ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม รายละเอียดมีดังนี้
 
 
 
 
mini1
mini2
 
 
 
 
 
>>>>สามารถ download แผ่นพับได้ ที่นี่ 2<<<<

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822