Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2561

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ♦♦♦
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (สำนักปลัดฯ)๑

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (กองช่าง)๒

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (กองคลัง)๓

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (กองการศึกษา)๔

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

► ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานเบ็ดเตล็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน (สถานสงเคราะห์คนชรา)

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822