Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถ

 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) 
 
 
 
สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
**ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้แต่งกายดังนี้**
เพศชาย:สวมเสื้อมีปก กางเกงสแล็ค โดยเก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น
(ผู้ที่สวมกางเกงยีนส์ หรือขาสั้น สวมรองเท้าแตะไม่อนุญาติให้เข้าสอบ)
เพศหญิง:สวมเสื้อมีปก กระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้น
(ผู้ที่สวมเสื้อไม่มีแขน กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีน และกระโปรงสั้น ไม่สุภาพ
หรือกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822