Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาควิชาความรู้ความสามารถ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และกำหนดวันเวลา และสถานที่ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822