Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี ร่วมการอบรมเผยแพร่ทางวิชาการโครงการ เพาะพันธุ์ขยายต้นจันและอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ณ ลานต้นจัน

      วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.15 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมการอบรมเผยแพร่ทางวิชาการโครงการ เพาะพันธุ์ขยายต้นจันและอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ณ ลานต้นจัน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (เขตพระราชฐานชั้นกลาง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี
      ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ดำเนินการจัดอบรมเผยแพร่ทางวิชาการและส่งมอบต้นกล้าต้นจัน จำนวน 1,000 ต้น ที่เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ เพาะพันธุ์ขยายต้นจันและอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) และเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณไทยในพื้นที่ประวัติศาสตร์ จังหวัดลพบุรี ตลอดจนอนุชนได้ศึกษาหาความรู้และความภาคภูมิใจมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติวิทยา
      โดยกิจกรรมภายในงาน มีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ได้มอบต้นกล้าต้นจัน ให้กับนางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและคณะ เพื่อนำไปปลูกเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้โบราณของไทย ในเขตพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีต่อไป

25611018 01jpg


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822