Get Adobe Flash player

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี

25611017 01

      วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.15 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
      โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์แสวงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ประธานถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นมีกิจกรรมร่วมกันปล่อยปลา ณ ศาลาท่าน้ำวัดเชิงท่า

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822