Get Adobe Flash player

จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ และนางวิภาพร พึ่งสุข ผ.อ.กองกิจการสภาฯ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็

      วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อย่างพร้อมเพียง

25611016 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822