Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

      วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดี กับนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่จะย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25610510 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822