Get Adobe Flash player

อำลาชีวิตราชการ ประจำปี 2561

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ขอลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

25610929 01

1. นางปราณี จุลเจือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม สังกัดฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ขอลาออกจากราชการ)
2. นางภาณิสา ศรีอักษร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เกษียณอายุราชการ)
3. นายชั้น ช่ออุบล ตำแหน่งคนงาน สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เกษียณอายุราชการ)

      โดยมีคณะหน้าส่วนราชการ คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการ เพื่อนร่วมงาน ได้ร่วมกันมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลทั้ง 3 ท่าน และถ่ายภาพร่วมกัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822