Get Adobe Flash player

วิธีการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ทางการ @มหาดไทย ผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์(LINE)

ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ทางการ ชื่อ "@มหาดไทย" เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลในองค์กร
 
เพื่อให้การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ "@มหาดไทย" เป็นด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนให้ท่านดำเนินการดังนี้
 
๑. เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ @มหาดไทย โดยใช้แอปพลิเคชั่นไลน์(LINE) ค้นหาชื่อบัญชี (LINE:ID) @mahadthai หรือแสกน QR code ตามรหัสข้างล่างนี้
 
Capture
 
๒.นำข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ หรือแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป
 
 
 
 
 
ดาวโหลด LINE ANDROID 
                    App Store
                    PC

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822