Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี 2561

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ♦♦♦

วันที่ 29 ตุลาคม 2561

วันที่ 19 ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร แบบอเนกประสงค์ ตัวรถ 10 ล้อ จำนวน 2 คัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำ) จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ 2 ตุลาคม 2561

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรงและสถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรงและสถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรงและสถานีขนส่งผู้โดยสารลำนารายณ์

 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822