Get Adobe Flash player

ประกาศเชิญชวน เดือน กันยายน 2561

ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา 

เดือน กันยายน 2561

auction

วันที่ 12 กันยายน 2561


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822