Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2561

      วันที่ 4-6 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง สนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
25610911 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822