Get Adobe Flash player

การแข่งขันกีฬา นักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 (อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4) ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนจังหวัดลพบุรี
ประจำปี 2561 (อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4)
ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี

      วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 (อบจ.ลพบุรี เกมส์ ครั้งที่ 4) ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา ภายในสนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1,2 จำนวน 500 คน ร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี นายสุกฤษ จับประยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.เมือง นายวิโรจน์ ชอบเพื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.บ้านหมี่ นายนครศิริมงคล บุญเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต อ.โคกสำโรง นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายนวพล ทัศนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผอ.โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ ตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 2 ผอ.อเนก อ่อนไสว ผอ.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี นายวันชนะ เผือกกรุต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรีเขต 1,2 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะผู้ฝึกสอน นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมี ผอ.บัญชา สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูม เป็นนักกีฬาอาวุโส และเป็นผู้นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนในครั้งนี้ และมี ผอ. อเนก อ่อนไสว หัวหน้าสาขาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกล่าวคำปฏิญาณตน แทนกรรมการผู้ตัดสิน จากนั้นมีพิธีจุดกระถางคบเพลิง ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

รูปภาพเพิ่ม คลิก

      ซึ่งกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนและนักเรียนภายในท้องถิ่น ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา
1. ประเภทอายุ 6 ปี ได้แก่
(1.1) โยนบอลใส่ตระกร้า 5 (ชาย – หญิง)
(1.2) ขว้างบอลไกล (ชาย – หญิง)
(1.3) ยืนกระโดดไกล (ชาย – หญิง)
(1.4) วิ่งเก็บของ (ชาย – หญิง)
(1.5) กรีฑา (ชาย – หญิง)
2. ประเภทอายุ 8 ปี ได้แก่
(2.1) กรีฑา (ชาย –หญิง)
3. ประเภทอายุ 10 ปี ได้แก่
(6) กรีฑา (ชาย –หญิง)
4. ประเภทอายุ 12 ปี ได้แก่
4.1 ฟุตบอล ทีมชาย
4.2 วอลเล่ย์บอล ทีม ชาย / ทีมหญิง
4.3ฟุตซอล ทีมชาย
4.4 เซปักตระกร้อ ทีมชาย
4.5 เปตอง ทีม ชาย / หญิง
4.6 กรีฑา ชาย/ หญิง
5. ประเภทอายุ 15 ปี ได้แก่
5.1 ฟุตบอล ทีมชาย/ ทีมหญิง
5.2 วอลเล่ย์บอล ทีม ชาย / ทีมหญิง
5.3 ฟุตซอล ทีมชาย
5.4 เซปักตระกร้อ ทีมชาย / ทีมหญิง
5.5 เปตอง ทีม ชาย / หญิง
5.6 กรีฑา ชาย/ หญิง

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

      โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ได้ส่งทีมในนามอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี 1, อำเภอเมืองลพบุรี 2, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอโคกสำโรง, อำเภอชัยบาดาล, อำเภอท่าวุ้ง,อำเภอบ้านหมี่, อำเภอท่าหลวง, อำเภอสระโบสถ์, อำเภอโคกเจริญ, อำเภอลำสนธิ และ อำเภอหนองม่วง

      รางวัลการแข่งขันประกอบด้วย รางวัลสำหรับหน่วยงานกีฬาที่ ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับที่ 1 / รองชนะเลิศลำดับที่ 2 แต่ละรุ่นของกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล / เหรียญรางวัล / เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ส่วนรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 แต่ละรุ่นของกีฬาจะได้รับถ้วยรางวัล / เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822