Get Adobe Flash player

นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัด อบจ.ลพบุรี ต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ จากคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลพบุรี

      วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.15 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ จากคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดลพบุรี นำโดย นางจุรีพร โพธิ์ประภาพันธ์ นายกสมาคมนิสิตฯ และร่วมพิธีถวายพระพรและจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

25610816 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822