Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

      วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้จัดกิจกรรม ดังนี้

25610812 01

      โดยในเวลา 06.30 น.พระสงฆ์จำนวน 87 รูป เดินทางถึงบริเวณสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นาย สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียรแพหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลเจริญกระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทุกส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 87 รูป เป็นอันเสร็จพิธี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822