Get Adobe Flash player

กลุ่มจริยธรรม กลุ่ม 3 ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี “กิจกรรมทำความสะอาดเพื่อแม่”

      ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายเจริญ ร้อยแสนศึก ผู้อำนวยการกองช่าง นำคณะข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่กลุ่มจริยธรรม กลุ่ม 3 ร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี “กิจกรรมทำความสะอาดเพื่อแม่” โดยร่วมกันทำความสะอาด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และตัดแต่งกิ่งไม้ โดยรอบบริเวณอาคาร

25610808 1

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822