Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา อบจ.ลพบุรี

KrootLogo120px

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง  ประกาศรับสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา กำหนดรับสมัคร วันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561 ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ อบจ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3641-1404 ต่อ 101

25610814

เอกสารรายละเอียดการรับสมัคร


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822