Get Adobe Flash player

ข้าราชการในสังกัดฯร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น. ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ วัดเกริ่นกฐิน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

25610724 03

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822