Get Adobe Flash player

คณะข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

คณะข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
25610724 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822