Get Adobe Flash player

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2561

        นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดขึ้นวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาด และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

25610719 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822