Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
      โดยมีนางกาญจนา สุขกำเนิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอโคกสำโรงเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อต้องการให้นักเรียนในเขตอำเภอโคกสำโรง และจังหวัดลพบุรี ได้มีทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษาโดยตรง โดยจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี มีนักเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียน รวม 150 คน
1.โรงเรียนโคกสำโรง นักเรียนเข้าร่วม 50 คน
2.โรงเรียน บ้านวังขอนขว้าง นักเรียนเข้าร่วม 21 คน
3.โรงเรียนบ้านดงมะรุม นักเรียนเข้าร่วม 25 คน
4. โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด นักเรียนเข้าร่วม 36 คน
5.โรงเรียนบ้านท่าม่วง นักเรียนเข้าร่วม จำนวน 18 คน
โดยมีคณะวิทยากร เป็นอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นวิทยากรให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้
25610629 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822