Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
25610607 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822