Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ มารับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

      วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนางกนิษฐา สุกสว่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ย้าย มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อมารับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี ท่านผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย นางสาววรรณวิมล กรีโสภา อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายอยุธ บางหลวง อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายสมโภค ทองวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางอัปสร เวชภัณฑ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อย่างอบอุ่น

25610618 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822