Get Adobe Flash player

งาน“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

จัดงาน“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

      เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จัดงาน“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย เวลา 09.00 น. เริ่มกิจกรรม “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ในภาคเช้า โดยมีการจัดให้ชมนิทรรศการเรื่อง “อวดภาพเก่าเมืองลพบุรี : มรดกแห่งความทรงจำ” จากนั้นเวลา 17.00น. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณงาน ชมบรรยากาศพระนารายณ์ราชนิเวศน์ มีการออกร้านแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

25610609 01

เพิ่มเติมกดที่รูป

      เมื่อถึงเวลา 18.00 น. มีการแสดงดนตรีโดย คุณมิกซ์ กรกิต์ ไมค์ทองคำ และแป้งร่ำ อาร์สยาม และนักร้องในทีมงาน จากนั้น เวลา 19.30น. เข้าสู่ในช่วงพิธีการการเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ทำพิธีเปิดงานโดยการตีกลองสะบัดชัย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานมีการแสดงการขับร้องเพลงโอเปร่า โดยคุณวรพัฒน์ เบ้าภาระ และปิดท้ายด้วยการแสดงจากศิลปินนักร้อง โดยคุณแอม เสาวลักษณ์ ลีลาบุตร โดยมีผู้เข้าชมงาน“เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นจำนวนมาก

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822