Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จัดแถลงข่าว งาน “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จัดแถลงข่าว
งาน “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์” ประจำปีงบประมาณ 2561

      วันที่31 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชา สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อ เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในยามค่ำคืน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการแถลงข่าว ในเรื่องความเป็นมาในการจัดงานเที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและเหตุผลการจัดงานภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กล่าวถึงกิจกรรมที่น่าสนใจพร้อมเชิญชวนมาเที่ยวภายในงาน

25610601 01

      สำหรับการจัด งาน “เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองพระนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี โดยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การชมนิทรรศการ “อวดภาพเก่าเมืองลพบุรี : มรดกแห่งความทรงจำ” มีการออกร้านแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และชมการแสดงดนตรี โดยคุณ มิกซ์ กรกิต์ ไมค์ทองคำ มรการแสดงกลองสะบัดชัย การแสดงขับร้องเพลงโอเปร่า โดยคุณวรพัฒน์ เบ้าภาระ และปิดท้ายด้วยการแสดงของศิลปินนักร้อง โดยคุณ แอม เสาวลักษณ์ ลีลาบุตร จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822