Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”
ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”ประจำปี 2561

25610503 01

โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัด คือ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีนำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการศึกษาของเด็ก เยาวชนให้สูงขึ้น เด็กเยาวชน สามารถเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน
4.เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรี
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1.มั้งกี้จูเนียร์
2.ดงมะรุม อะคาเดมี่
3.น้องสาม
4. มายเวย์เขาหนีบ
5. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
6. ลำนารายณ์ยูไนเต็ด
7. โรงเรียนทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา
8. ไทเกอร์ท่าศาลา
9. โรงเรียนบ้านเกาะรัง
10. พัฒนา อะคาเดมี่
11. โรงเรียนพระนารายณ์
12. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
13.โรงเรียนเทศบาล 4
14. เทศบาลตำบลโคกตูม
15. บางขันหมาก
16. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
17.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

โดยมีรางวัลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ลุ่ยอายุไม่เปิก 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับ ถ้วยรางวัล /เงินรางวัล 10,000 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับ ถ้วยรางวัล /เงินรางวัล 10,000 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ชนะเลิศ ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับ ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/เงินรางวัล 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับ ถ้วยรางวัล /เงินรางวัล 10,000 บาท
โดยในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น. หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด แล้วจะมีการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ปี คู่เปิดสนาม ได้แก่ทีม น้องสาม VS ทีมมั้งกี้จูเนี่ย ณ สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร โดยการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองที่มาเชียร์และให้กำลังใจบุตรหลานกันเป็นจำนวนมาก

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822