Get Adobe Flash player

พิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบหมายจากนางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดลพบุรี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ชื่อในการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ว่า "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยในพิธีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้สนับสนุนเงิน ให้กับทางจังหวัดลพบุรี ได้นำไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชน ในจุดต่าง ๆ ภายในจังหวัดลพบุรี โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน และเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถรณรงค์ ในครั้งนี้

25610411 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822