Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
"ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2561
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2561 เวลา 11.00 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2561 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี โดยมี นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ สำหรับโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีที่มีประชาชนสนใจนำบุตรหลานมาร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยประเภทกีฬาดังนี้ ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ำ แบดมินตัน ยูโดและเทควันโด เริ่มฝึกตั้งแต่ 29 มี.ค. 2561 - 1 พ.ค. 2561
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ คือ 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสร้างความสามัคคี 2. เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ
25610409 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822