Get Adobe Flash player

ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555 - ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555

tisi24322555

      การเลือกซื้อชุดสายพ่วง มาตรฐานบังคับใหม่ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสำนักงานทั่วไป เนื่องจากสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2561


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822