Get Adobe Flash player

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรีEXPO 2018

"นุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยวงาน EXPO วิถีไทย เมืองลพบุรี"

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018

วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2561

ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์

EXPO2018450

มหกรรม EXPO วิถีไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822