Get Adobe Flash player

จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 "

"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 "

      วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบหมายจาก นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 " ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้องเพียง โดยมีนายวีรชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

25610318 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822