Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีนำผู้สูงอายุในสถานสงคราะห์คนชราบ้านลพบุรีเข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระราชวังดุสิต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำผู้สูงอายุ ในสถานสงคราะห์คนชราบ้านลพบุรีเข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระราชวังดุสิต

      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำผู้สูงอายุ ในสถานสงคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพาทัวร์" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ (ศอญ.) พาผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมงานชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระราชวังดุสิต สนามเสือป่า กรุงเทพฯ

      โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และต่อเนื่องในทุกด้าน ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการสืบสานและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

25610305 03

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822