Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

25610305 01


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822